חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שירות למערכות כיבוי במטבחים ובמינדפים

שירות למערכות כיבוי במטבחים ובמינדפים

סביבת המטבח המודרני ובייחוד מטבחים תעשייתים שבהם מינדפים ותקרות מנדפות מהווים פוטנציאל בסיכון גבוה להתלקחות האש

שימוש בנוזלים ובחומרים דליקים במטבח והצטברות שכבת שמן בחלקו העליון של המינדף והארובה יחד עם השימוש בגז בישול ובאש גלויה
עלול להוות שילוב קטלני. הסכנה מוחשית ונפוצה כמעט בכל מקום בו קיים מטבח ובייחוד מטבח ובו קיימים מינדפים.

כגון: קניונים, מלונות, מסעדות ומפעלים.

אזור המטבח מחייב לזהירות יתר ולהתאמה פרטנית של פתרונות ייחודים לכיבוי מקורות האש מיד עם התגלותה.

צוותי תחזוקאים של חברת להבות שירותים המוסמכים על ידי חברת ANSUL וחברת להבות ייצור ומיגון, יצרני מערכות כיבוי אש בכימיקל רטוב אשר פותח במיוחד לכיבוי האש במטבחים ובמינדפים.

השירות למערכות הכיבוי במטבחים ובמינדפים מבוצע על פי דרישות התקן הישראלי 5356 ותקן 17-NFPA .

בחברה מלאי מערכות , חלפים וחומרי מילוי המיועדים לצורכי מערך השירות.

דילוג לתוכן